Cơ hội việc làm Tuyển dụng Chuyên viên hệ thống thông tin chuyên biệt về du lịch Nhật Bản / Oxford International

Tuyển dụng Chuyên viên hệ thống thông tin chuyên biệt về du lịch Nhật Bản / Oxford International

オックスフォードインターナショナル

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ vận hành máy tính (bao gồm cả cài đặt phần cứng và phần mềm, đặt hàng)
 • Quản lý tài khoản người dùng phần mềm
 • Quản lý email (bảo trì địa chỉ email và quản lý tài khoản)
 • Hỗ trợ vận hành hệ thống nội bộ
 • Hỗ trợ vận hành mạng nội bộ
 • Xử lý sự cố liên quan đến IT và mạng
 • Quản lý bảo mật

※ Chào đón các ứng viên không có kinh nghiệm

Yêu cầu ứng viên

 • Người có kiến thức cơ bản về CNTT
 • Người có kiến thức về phần mềm và mạng

Quyền lợi

 • Những người đáp ứng đủ điều kiện sẽ được tham gia bảo hiểm lao động
 • Hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại (có giới hạn)

Thời gian làm việc

Từ 10:00 đến 18:30, làm từ 4 đến 7.5 giờ mỗi ngày

Chi tiết thời gian làm việc

Số ngày làm việc: từ 3 đến 5 ngày mỗi tuần

Tuần nghỉ 2 ngày (nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)

Địa điểm

Fujimi 1-3-11, Fujimi Duplex Biz 801 - Chiyoda Ward Tokyo